cat-Video

cat-Varis Home3

cat-Varis Home2

cat-Varis Home

El projecte de R+D R3BORN ha estat seleccionat per ser finançat pel CDTI.

08 de Novembre de 2016

El projecte d'investigació R3BORN "Desenvolupament d'un Sistema Innovador de compatibilització i reciclatge de residus plàstics" s'està desenvolupant des de l'any 2015 per un consorci de 6 empreses espanyoles (Calaf Industrial, Contenur, Cromogenia Units, Figueres, Galloplast i Ferrovial Serveis que lidera el consorci) i els centres tecnològics Leitat i CI3.

Aquest projecte ha estat guardonat amb una subvenció del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), mitjançant la concessió d'un ajut cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Operatiu Pluriregional de Creixement Intel·ligent.

 El projecte està centrat en la separació i reciclatge de residus plàstics de dues categories: plàstics barrejats i envasos multicapa. Tots dos tipus de residus ofereixen dificultats de separació en les plantes de tractament de residus. Calaf Industrial aporta noves tecnologies de separació de plàstics reciclables per visió artificial, amb l'objectiu de valoritzar aquells plàstics i evitar que siguin enviats a l'abocador o siguin incinerats.

Amb un pressupost total de gairebé 1,4 M €, el projecte abastarà una investigació de tot el cicle de vida dels residus plàstics.

 Calaf Industrial i Ferrovial Serveis s'encarregaran de la identificació i separació d'envasos plàstics complexos, principalment compostos de capes de polipropilè i polietilè d'alta densitat. Cromogenia i Galloplast desenvoluparan els additius, compatibilizants, colorants i producció de matèries primeres reciclades. Amb aquests plàstics reciclats Contenur desenvoluparà tècniques de fabricació de contenidors de residus, i Figueres de seients i mobiliari plàstic. Complementàriament, els dos centres d'innovació com el CI3 i Leitat aportaran el coneixement expert en els processos d'innovació.

 El projecte que va  començar a finals del 2015 acabarà a finals de l'any 2017.