Història

L'any 1964 es va fundar l'empresa Constructora Calaf dedicada inicialment a la construcció d’habitatges dins l’àmbit local. Des de llavors ha anat evolucionant any rere any. A partir dels anys 70 es varen diversificar les activitats apostant per l'obra pública, la rehabilitació i la portada d'aigues a diversos nuclis urbans. Amb el nou segle es va arribar a un punt d'inflexió definitiu en la diversificació, convertint-se en una constructora més generalista; amb una menor dependència del client públic i amb un fort augment de l'activitat. Però en el 2010, en plena crisis i amb la tercera generació familiar incorporada en la gestió, calia fer una clara aposta: professionalització, especialització i internacionalització. Tot això sense perdre els valors de l’esforç, el compromís i l’aposta pel territori.