Instal·lacions i manteniments

CEMSA és una companyia especialitzada en la gestió i el manteniment de serveis bàsics, tant en l’àmbit públic com privat, amb una clara orientació cap al cicle integral de l’aigua en tots els seus possibles usos: domèstic, industrial i agrícola. L’empresa disposa de tots els mitjans humans i materials per a la gestió o prestació del servei amb les màximes garanties.