Construcció

CALAF CONSTRUCTORA està especialitzada en l'execució de tot tipus d'obres, tant d'enginyeria civil, com edificació, rehabilitació i restauració.

A l'àrea civil, la companyia compta amb l'experiència i els professionals per aportar un alt valor afegit tècnic i d'enginyeria en totes les seves actuacions, com són les obres hidràuliques, les infraestructures per al medi ambient, o les obres d'urbanització i construcció de carreteres i espais urbans. L'empresa té com a clients tant administracions i societats públiques com empreses privades.

Així mateix, en l'àrea d'edificació la companyia aporta solucions innovadores per respondre a les noves exigències d'eficiència, seguretat i millors prestacions dels equipaments culturals, esportius i sanitaris, així com de l'edificació industrial o residencial.

En rehabilitació i restauració Constructora Calaf utilitza les últimes tècniques per recuperar, restaurar i conservar edificis.

El desenvolupament tecnològic i l’especialització tècnica són factors estratègics en l’aportació de valor de Calaf Constructora. Una mostra d’això és l’ús de la metodologia BIM en molts dels seus projectes.

SEROM és també una empresa de construcció fundada al 1990 a Barcelona, que va ser adquirida per Calaf Grup l’any 2014.

L'empresa està especialitzada en manteniments integrals d’edificis i d’instal·lacions. La reforma i rehabilitació de patrimoni arquitectònic són punts forts de l’empresa. Un altre àrea important d’actuació és l’edificació, on SEROM aporta solucions en la construcció i ampliació dins del sector industrial, naus i oficines, fent intervencions en edificacions d’habitatges residencials i comunitaris. En l’àrea d’obra civil, SEROM s’ha centrat en el sector industrial i cultural.